PRSIA

Modelácia (zdvihnutie) prsníkov

 

Modelácia prsníkov je operačná technika za účelom nadvihnutia poklesnutých prsníkov. Pri ptóze (ovisnuté prsia) bradavka sa nachádza na úrovni podprsníkovej ryhy alebo častejšie ešte nižšie. K tomuto stavu dochádza vekom (poklesom elast

Zákrok sa vykonáva v celkovej anestéze.

Pri dostatočnom objeme prsnej žľazy, ktorý si pacientka žiada ponechať, podstata operácie spočíva v redukcii nadbytočnej kože a zdvihnutí a modelácii prsníka do lepšieho postavenia a tvaru. Tkanivo žľazy sa takmer úplne ponecháva pričom výsledná jazva je situovaná typicky okolo dvorca a vertikálne. Pri menších prsiach, ktoré si pacientka žiada zväčšiť, je možné výkon kombinovať s vložením prsníkových implantátov. Vhodnejšie je ich aplikovať až s odstupom niekoľkých mesiacov.

Po zákroku

Pooperačný priebeh je obdobný ako pri redukčných mammaplastikách. Pri minimálnej redukcii žľazy a menších stupňoch ptózy horizontálna jazva zvyčajne nie je potrebná. Drény sa odstraňujú už na skorý pooperačný deň.

Čo treba urobiť pred zákrokom?

Večer pred zákrokom nie je vhodné natierať sa mastným krémom, tesne pred výkonom treba odchlpiť podpazušie. Ostatné odporučenia sú totožné so zásadami  platnými v prípade výkonov v celkovej anestéze.

Žiadny zákrok nie je bez rizika, žiadny lekár Vám nemôže zaručiť dokonalý úspech operačného výkonu aj napriek tomu, že sa vykonáva podľa posledných poznatkov medicíny a pri zachovaní predpísaných postupov. Každý organizmus reaguje individuálne na podanie liekov, anestetík a aj samotný chirurgický zásah. Ak jeden lekár vykoná ten istý zákrok u dvoch pacientov s čo najväčšou precíznosťou a zodpovednosťou, nemusí to u obidvoch pacientov priniesť ten istý výsledok. Nechajte sa vždy pri úvodnej konzultácii poučiť o možných rizikách a peroperačných a pooperačných komplikáciách. Zodpovedný odborník Vás na ne upozorní sám.

Zmenšenie prsníkov

 

Na redukciu prsníkov sa používajú rôzne metódy, ktoré používajú rezy vedené okolo prsníkového dvorca a vertikálne, pri veľkých prsníkoch je nevyhnutný aj rez v submammárnej ryhe.

Kedy je zákrok vhodný

Operáciu je vhodné uskutočniť v čase kedy už žena nepredpokladá ďalšie tehotenstvá. Pri jednoduchej redukcii kože nemusí byť ovplyvnená schopnosť kojiť, ale vo väčšine prípadov je laktácia po výkone nemožná. Pacientka musí byť upozornená na túto skutočnosť. Na strane druhej ak je s touto realitou zmierená a stotožnená, môže sa zákrok vykonať aj u žien ktoré nerodili alebo plánujú ešte tehotenstvo v budúcnosti. Nutné je počítať so zmenami (roztiahnutím) jaziev a možnosťou opätovného zväčšenia respektíve poklesu prsníka po ďalšej laktácii.

Zákrok sa vykonáva v celkovej anestéze a trvá podľa veľkosti prsníkov približne 2 až 3 hodiny. Zvyčajne sa vykonáva pod antibiotickou clonou. Na odvádzanie prebytočnej krvi sa do rany aplikujú drény.

Po zákroku

Podľa množstva odsávanej krvi sa drény odstraňujú na 2-5 pooperačný deň, následne pacientka odchádza do domáceho liečenia. Minimálne 4 týždne je potrebné nosiť špeciálnu elastickú podprsenku. Na 2-4 pooperačný deň môžu byť prítomné ľahké subfebrílie z resorbujúcich sa hematómov. Opuch a krvné podliatiny pretrvávajú do 2 týždňov. Stehy sa odstraňujú na 12-14 pooperačný deň. Definitívny výsledok treba očakávať 2-3 mesiace po zákroku, niekedy aj viac. Jazvy sú väčšinou nenápadné, schované v spodnej bielizni.

Čo treba urobiť pred zákrokom?

Večer pred zákrokom nie je vhodné natierať sa mastným krémom, tesne pred výkonom treba odchlpiť podpazušie. Ostatné odporučenia sú totožné so zásadami  platnými v prípade výkonov v celkovej anestéze.

Žiadny zákrok nie je bez rizika, žiadny lekár Vám nemôže zaručiť dokonalý úspech operačného výkonu aj napriek tomu, že sa vykonáva podľa posledných poznatkov medicíny a pri zachovaní predpísaných postupov. Každý organizmus reaguje individuálne na podanie liekov, anestetík a aj samotný chirurgický zásah. Ak jeden lekár vykoná ten istý zákrok u dvoch pacientov s čo najväčšou precíznosťou a zodpovednosťou, nemusí to u obidvoch pacientov priniesť ten istý výsledok. Nechajte sa vždy pri úvodnej konzultácii poučiť o možných rizikách a peroperačných a pooperačných komplikáciách. Zodpovedný odborník Vás na ne upozorní sám.

Zväčšenie prsníkov

 

Podstata augmentácie resp. zväčšenia prsníkov je založená na aplikácii silikónových implantátov s cieľom dosiahnuť atraktívnejší vzhľad. Druhou najčastejšou indikáciou použitia implantátov je asymetria prsníkov.

Zväčšenie a vystuženie prsníkov silikónovými implantátmi je vedené v celkovej anestézii, preto je potrebné interné predoperačné vyšetrenie, ktoré by zachytilo prípadnú kontraindikáciu k tomuto zákroku. U žien nad 45 rokov je vhodné aj mamografické alebo sonografické vyšetrenie.

Interné predoperačné vyšetrenie môže vykonať praktický lekár zdarma v rámci preventívnej prehliadky, alebo súkromný lekár-internista. Vyšetrenie praktickým lekárom si treba dohodnúť dopredu minimálne 1 týždeň a trvá 1-3 dni.

Mamografické a sonografické vyšetrenia sú nateraz plne v réžii gynekológov – mamológov. Súkromné pracovisko Vám toto vyšetrenie vykoná do 2 týždňov, štátne mamologické ambulancie majú termíny dlhšie.

Anestéziológovia akceptujú vyšetrenia staré maximálne 2-3 týždne, pri určitých typoch ochorení napríklad cukrovka je potrebné niektoré laboratórne testy aktualizovať.

Ako prebieha operačný deň klientky

Klientka sa dostavuje na termín určený operatérom. Prichádza nalačno, presnejšie neje a neprijíma tekutiny minimálne 6 hodín pred operáciou. Nesmie mať známky žiadneho infekčného ochorenia. Má so sebou interne predoperačné vyšetrenia. Prináša si tiež nevyhnutné toaletné potreby, papuče, platbu.

Na recepcii sa  zaregistruje, prečíta si informovaný súhlas s operáciou, vyplní krátky dotazník, nechá sa odfotografovať a absolvuje predoperačný pohovor. Každé pracovisko má svoje zavedené postupy. Operácia sa vykoná v ten istý deň. Hospitalizácia obvykle trvá do nasledujúceho dňa. Pooperačný priebeh je tým odborne dostatočne zabezpečený. Pri odchode dostane klientka operačnú správu a pokyny na nasledujúce dni v domácej liečbe, prípadne recept na potrebné lieky. Má presne určený termín kontroly a je poučená čo má podniknúť v prípade ťažkostí.

Aká je čakacia doba na zákrok a od čoho závisí

Čakacia doba na estetický zákrok ukazuje na pohotovosť príslušného pracoviska. Kratšie operácie majú obvykle kratšie objednávacie termíny ako dlhšie operácie. Jednoduché vloženie implantátov trvá asi 1 hodinu a oproti konštrukčne náročnejším operáciám je to relatívne krátky zákrok.  Všetky objednávky vybavujeme do jedného mesiaca. Operačné plánovanie je dôležité hlavne aj z hľadiska nasledujúcej rekonvalescencie, ktoré má svoje pravidlá a vyžaduje kľudový režim.

Ako sa stanovuje veľkosť implantátov

Výber tvaru implantátov je vecou odbornosti a skúsenosti operatéra.

Veľkosť implantátov môže klientka do značnej miery ovplyvniť. Vkladanie pod sval je limitované plošnou kapacitou svalu. Maximálna veľkosť implantátu sa určuje podľa obvodu hrudníka. Určenie veľkosti a tvaru implantátu je predmetom osobnej konzultácie.

Ako predísť sklamaniu z veľkosti

Ženy, ktoré sa rozhodli podstúpiť argumentáciu majú obvykle ambíciu mať prsia výrazne väčšie. Do tejto ich predstavy často vstupuje mnoho iných názorov a úvah. Zo skúsenosti viem, že ženy takmer nikdy nepožadujú vulgárne veľké prsia.

Chcú mať pekný dekolt, a postavu zharmonizovanú tak, aby bol zoštíhlený driek a prsia ladili s oblasťou bokov. Tejto požiadavke sa dá plne vyhovieť.

Čo znamená nízky profil implantátu

Dva implantáty toho istého objemu sa môžu vo svojich ostatných parametroch veľmi líšiť Implantát má svoju bázu, ktorou prilieha k hrudnej stene a svoj u výšku, ktorá je dôležitý pre profil prsníka. Implantáty s nižším profilom majú širšiu bázu .Implantáty so širšou bázou sa používajú pod väčšie prsné žľazy, na širšie hrudníky a aj pod sval. Správne určenie profilu implantátu je záležitosťou operatéra.

Ako dlho môže zostať implantáty v tele

Dnešné implantáty nemajú obmedzenú dobu. Majú nepriepustný obal, ich obsah je chemicky stály. Implantáty sa menia len pri príznakoch poškodenia povrchu implantátu alebo pri požiadavke zo strany klientky zmeniť veľkosť, tvar, alebo lokalizáciu implantátu.

Aké výhody má umiestnenie pod sval

Prsia s implantátom vloženým pod sval si zachovávajú dekolt, ich horná polovica nad dvorcami zostáva nadvihnutá. Prsia sú pružné a nehlúpu sa. Ani väčšie implantáty nemajú tendenciu poklesnúť nadol. Klientka môže chodiť bez podprsenky. Ich obrysy sa nerysujú cez kožu. Pri predklone sa nevlnia.

Operácia vyžaduje skúseného operatéra je technicky náročnejšia, osadenie prsníkov musí byť presné.

Prečo sa nosí pooperačné prádlo

Telo reaguje na prítomnosť cudzieho telieska snahou odizolovať ho od svojho špecifického tkaniva ako je tuk sval a podobne tak, že ho obkolesí neutrálnou vrstvou kolagénu. Nezáleží na tom, či je to tušové zrniečko pri tetováži alebo silikónový implantát. Tak vzniká okolo implantátu silikónová kapsula, ktorá má aj podporný charakter. Táto kapsula sa tvorí asi 6 týždňov a dovtedy je potrebné nosiť podprsenku. U implantátov vkladaných pod sval sú to 4 týždne.

Koľko kontrol nasleduje po operácii

Počet kontrol po operácii si určuje operatér a informuje svoju klientku vopred o ich harmonograme. Na našom pracovisku sú dve pooperačné kontroly. Pri prvej prebieha odstránenie náplastí, pri druhej vyňatie stehov. Sprchovanie je možné po prvej kontrole.

Po akej dobe sa vyberajú stehy

Zo skúsenosti vieme, že vyberanie stehov je lepšie odložiť na dobu 3 týždne po operácii, aby rana ostala nitkovitá. Na našej klinike dávame vnútro kožné stehy, ktoré nezanechávajú rebríček.

Ako sa starať o jazvy ako dlho vyžadujú špeciálnu starostlivosť

Z predchádzajúcich odpovedí vyplýva, že argumentácia môže byť operáciou s efektom trvajúcim prakticky celý život. Preto sa oplatí disciplinovane dodržiavať pokyny lekára, To sa týka aj starostlivosti o jazvy. Jazvy zrejú niekoľko mesiacov a nie je vhodné vystavovať ich v tomto štádiu UV žiareniu.

Aké sú obmedzenia činností po augmentácii a ako dlho trvajú

Bežná činnosť po augmentácii je obmedzená v priebehu prvého týždňa. Na programe dňa je polihovanie, zakázané je celotelové sprchovanie, dvíhanie predmetov, dvíhanie paží, mechanické dráždenie prsníkov. Druhý týždeň je možná bežná nenamáhavá činnosť, bez nosenia ťažších bremien, je možné sprchovanie i práca pri počítači, podľa citu i vedenie motorového vozidla .športová a iná namáhavá činnosť je možná až po šiestich týždňoch.

Odporučili by ste implantáty pred tehotenstvom?

V mojom osobnom súbore je až 50% dospelých žien ,ktoré si dávajú zväčšiť prsia pred prvým tehotenstvom. Po vložení implantátu sa prsná žľaza rozloží po povrchu implantátu a behom tehotenstva sa zväčšuje skôr plošne .Následkom toho vznikajú málokedy strie. Kojenie prebieha normálne. Korekcie po kojení bývajú veľmi zriedkavé. Augmentácia nie je možná počas tehotenstva, v štádiu kojenia a cca 1 rok pred plánovaným tehotenstvom.

Ako by ste zhora a zdola ohraničili vek vhodný pre augmentáciu

Pre augmentáciu je nevyhnutné ukončenie telesného rastu. Rozumieme pod ním uzavretie rastových štrbín na kostre. U žien k tomuto javu dochádza cca 4 roky po menarché, čo je prvá menštruácia. Najvhodnejší termín je však dosiahnutie dospelosti. Horná hranica nemá presné určenie. Tu vychádzame hlavne zo zdravotného stavu. Vo vyšších ročníkoch však prevažujú iné typy úpravy prsníkov.

Aké sú dôvody, kedy nie je operácia možná

Kontraindikáciou k augmentácii je nezrelý vek, vážne orgánové alebo systémové ochorenie, infekcia, psychická porucha, nezrelý vek, tehotenstvo, kojenie, menštruácia. Operácia je nevhodná aj vtedy, keď si klientka nevie alebo z nejakých príčin nemôže zabezpečiť kľudnú a nerušenú rekonvalescenciu.

Zväčšovanie prsníkov injekčne bez silikónových implantátov

 

Pre viac informácií o tejto službe, kontaktujte prosím kliniku.