Plastický chirurg MUDr. Vlastibor Minarovjech

Vlastibor Minarovjech Plastický chirurg

MUDr. Vlastibor Minarovjech

MUDr. Minarovjech je zakladateľom súkromnej kliniky Estetic Clinic v Bratislave. Je jednou z popredných osobností plastickej chirurgie na Slovensku a jeho početná klientela je toho len dôkazom. Plastický chirurg MUDr.Vlastibor Minarovjech bol 20. októbra 2015 zvolený za národného sekretára medzinárodnej spoločnosti ISAPS – International Society of Plastic and Estetic Surgery.

logo

Investícia do svojho zdravia a vzhľadu je trendom súčasnej doby, kde imidž tvorí neodmysliteľnú súčasť pracovného a spoločenského uplatnenia a tým napomáha k zvýšeniu sebavedomia každého z nás. Naše pracovisko je vybavené najmodernejšou technológiou, sme lídrom v mnohých oblastiach plastickej chirurgie na Slovensku. Naším cieľom je poskytovať klientom našej kliniky komplexné služby, počínajúc odbornou konzultáciou a končiac pooperačnou starostlivosťou o pacienta.

Dosiahnuté vzdelanie:

1994 – Atestácia II. stupňa – plastická chirurgia

1988 – Atestácia I. stupňa – všeobecná chirurgia

1985 – ukončenie štúdia na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

Prax:

1998 – súčasnosť – primár Kliniky plastickej chirurgie FN Ružinov

1988 – primár v neštátnom zdravotníckom zariadení Inteklinik paralelne s funkciou sekundárneho lekára na Klinike plastickej chirurgie FN Bratislava

1988 – Sekundárny lekár všeobecnej chirurgie ,Milosrdní bratia Bratislava

Školenia, kongresy, kurzy, certifikáty:

2015 – Munich, Secondyry Optimazing for Plastic Surgery

2014 – Brusseles, Contraversies, Art and Tecjnology in Brest and Bodycontouring Aesthetic Surgery

2013 – Leiden, Mentor professional education , The Science of Breast Implantats

2004 – Berlin, ISAPS Postgraduate Course, Proceedings in Aesthetic Surgery. Biggs, Olbrisch, Grissoti, Bruck

2001 – Paris, IMCAS 2001, International Master Course on Ageing Skin, Benjamin Ascher MD., David Goldberg MD.

1998 – Stuttgart, 6th Stuttgart Course of Functional-Aesthetic Nose Surgery, Priv. Doz. Dr. Gubisch

1997 – Madrid, Course of Training on the Procedure of Ultrasound Assisted Lipoplasty using Mentor Contour Genesis Ultrasound Assisted Surgery System. Michele L. Zocchi MD., PhD.

1996 – Bratislava, McGhan Augmentation Certificate. Dr. Mark Gittos

1996 – Prague, Blepharoplasty and Face Lift, Dr. Tvrdek

1992 – Stuttgart, Study stay, St. Mary Hospital – Plastic Surgery Priv. Doz. Dr. Dr. Wangerin

1991 – Aachen, 7th Anniversary of the German Society for Laser Medicine, Course of Dermatology and Plastic Surgery

1991 – Berlin, Certification of Suppositions according to the Accident Prevention Regulation “Laser Radiation (VBG 93)”, in order to Realise the Role of a Laser Protector, Prof. Berlien

1991 Berlin, Center of Laser Medicine – Participation of Laser in Medicine according to the Paragraph 6.3. Med GV

1991 – Prague, 2nd Central European Advanced Course on Aesthetic Plastic Surgery

1990 – Vienna, Study Stay AKH (General Hospital) Vienna, Plastic Surgery, Prof. Dr. D. Millesi