PRE PÁNOV

FACELIFT – plastická operácia tváre a krku

 

Tvár je tým čo zaujme na prvý pohľad. A chceme byť príťažliví a úspešní a hľadáme cesty k oddialeniu starnutia. Keď už pravidelná starostlivosť nestačí, môže nám pomôcť skúsená ruka plastického chirurga. Na tvári najčastejšie riešime odstránenie vrások, poklesnutých viečok a líc, odstránenie kožných previsov na krku. Pri tomto zákroku je viac, ako dôležité zveriť sa do rúk skúseného plastického chirurga s dlhoročnou praxou.

         Pri facelifte dokážeme podvihnúť kontúry tváre, odstrániť vrásky, vyrovnať celú oblasť krku. Efekt omladenia je okamžite viditeľný. Toto riešenie je vysoko efektívne, dlhodobo uchovatelné a pritom je veľmi prirodzené. Samotný zákrok je veľmi dobre znášaný našimi pacientmi. Vďaka lokálnej anestézie úplne bezbolestný, pacientky a pacienti  absolvujú zákrok v príjemnej atmosfére, bez akéhokoľvek stresu. V období rekonvalescencie nemáme žiadne komplikácie a celková úspešnosť a spokojnosť na našej klinike je dlhodobo výborná.

Korekcia odstávajúcich ušníc

 

Korekcie odstávajúcich alebo inak deformovaných ušníc patria medzi najčastejšie operačné výkony v plastickej chirurgii detského veku. Ich cieľom je modelácia ušnice do prijateľného estetického postavenia.

Kedy je vhodné zákrok vykonať?

Zákrok je indikovaný najčastejšie v predškolskom období, okolo 6 roku života, čím sa vyhneme u detí obzvlášť tvrdej kritike zo strany rovesníkov. Dôležitým faktorom je sebauvedomenie si dieťaťa a jeho vlastná túžba po zlepšení svojho vzhľadu (nielen rodičov), ktorá následne ovplyvňuje dobrú spoluprácu pri výkone a toleranciu pooperačného hojenia. Horná veková hranica je neobmedzená pričom výsledok je prakticky trvalý.

Operácia sa vykonáva prednostne v lokálnom znecitlivení z dôvodu potreby spolupráce. U detí pred 6 rokom života sa zvyčajne volí celková anestéza. Dieťa musí byť zdravé. V prípade prekonania infektu dýchacích ciest s nutnosťou preliečenia antibiotikami je vhodné zákrok vykonať s odstupom minimálne 3 týždňov.

Operačný rez sa vedie na zadnej strane ušnice, na uzatvorenie rany sa v prípade detí najčastejšie používajú vstrebateľné materiály čím sa vyhneme pre dieťa nepríjemnému vyberaniu stehov.

Po zákroku

Pacient odchádza po výkone so zabandážovanou hlavou. Odporúča sa spánok na chrbte s cieľom vyhnúť sa asymetrii pooperačných opuchov. V prípade nekomplikovaného priebehu sa na prvú kontrolu pozýva o týždeň, kedy sa len vymení krytie, bandáž sa odstraňuje až na 14 pooperačný deň. Nasledujúce 4 týždne sa odporúča nosiť elastickú čelenku za účelom zafixovania ušníc v novom postavení.

Čo treba urobiť pred zákrokom?

Večer pred výkonom je vhodné umyť si hlavu a dôkladne vyčistiť vonkajší zvukovod.

Liposukcie

 

S našou najmodernejšou liposukčnou technológiou sme sa stali lídrom liposukcií na Slovensku.

Liposukcia je chirurgická technika určená na zlepšenie vzhľadu cielených oblastí tela spojená s odsávaním tuku. Redukuje objem podkožnej tukovej vrstvy a nemení veľkosť kože. Ide o tzv. „body contouring“ operáciu, pri ktorej cieľom nie je zmenšenie telesnej hmotnosti pacienta ale jeho tvarovanie, úprava do požadovanej polohy.

Pre ktorých pacientov je zákrok určený?

U pacientov s pevnou pružnou kožou je liposukcia ideálna metóda, naopak u pacientov s laxnou a nadbytočnou kožou (s kožným previsom) je správne popri liposukcii redukovať aj kožné tkanivo. Najčastejšou lokalitou zákroku sú často celoživotné problémové oblasti tela ako je najmä u žien podbruško, vnútorná a vonkajšia strana stehien alebo boky, oblasť pod bradou tzv. dvojitá brada. Zákrok je efektný pokiaľ aj v nasledujúcom období pacient dodržuje pravidlá správnej životosprávy, inak sa objem redukovaného tuku navráti.

Ako prebieha zákrok?

Liposukcia sa na našej klinike  vykonáva v lokálnej anestézii tzv. tumescenčnou technikou, pri ktorej sa podľa rozsahu odsávanej lokality vstrekuje jeden až dva litre pripraveného roztoku do podkožného tuku. Tento roztok má dva hlavné účinky. Pri správnom aplikovaní zabezpečuje až 18 hodín trvajúcu necitlivosť odsávaného areálu, v druhom prípade umožňuje ľahšie „odsávanie“ tukových buniek zo spojivového  tkaniva pod kožou. Vstreknutý roztok sa ponechá približne 30 minút účinkovať a následne sa odsáva emulzia zložená z tukových buniek a zvyškov vstreknutého roztoku. Postup uľahčuje odstránenie tukových buniek bez väčšieho poranenia podkožných ciev a nervov. Navyše umožňuje použiť na liposukciu podstatne tenšie kanyly . Použitie týchto mikrokanýl vedie k podstatne menšiemu poškodeniu podkožného tkaniva, k menšiemu krvácaniu a opuchu čím skracuje čas nutný na rekonvalescenciu.

Na zavedenie kanýl stačí drobný vpich, ktorý v mnohých prípadoch nie je nutné ani zašiť.

Aká je výhoda našej najmodernejšej  liposukčnej technológie?

V našej klinike používame najmodernejší liposukčný prístroj, ktorý zabezpečuje chirurgovi absolútny komfort pri  práci. To znamená, že prístroj presne registruje a kontroluje množstvo vstrekovaného roztoku, upozorňuje na prekročenie dávok. Tento liposukčný prístroj registruje množstvo odsatého tuku s presnosťou na milimetre a nie len to čo vidí chirurg vo fľaši.

Svojím vibračným pohybom zabezpečuje lepšie prenikanie roztoku do tkaniva, tým zvyšuje jeho účinok a minimalizuje množstvo potrebné na anestéziu areálu. Prístroj kontroluje aj množstvo odsatého tuku, čo je dôležité najmä ak sa odsávajú dve strany u pacienta a je možné presne porovnať a kontrolovať obe strany.

Náš prístroj na liposukciu kontroluje aj odpor kanyly pri odsávaní, pri väčšom odpore sa vypnú a nedovolia tak poškodiť cievy, nervy ale aj iné štruktúry, čo pacientka pociťuje v menej bolestivej pooperačnej fáze, rýchlejšom hojení a tým aj v skrátení pooperačného obdobia. Táto technologická novinka je v súčasnosti jedinou tohto typu na Slovensku a absolútnym hitom v USA.

Po zákroku

Po liposukcii pacientka odchádza 1 až 2 hodiny po zákroku do domáceho ošetrenia. Je nutné niekoľko týždňov nosiť elastickú bielizeň. Počas prvých 24 hodín z raniek vyteká zvyšok tumescenčného roztoku. Na druhý deň sa pacientka môže osprchovať a znovu si oblečie elastickú bielizeň. Pokiaľ pacientka vykonáva fyzicky ľahkú, napríklad kancelársku prácu, do bežného života sa vracia už po týždni. Väčšia fyzická aktivita sa odporúča po mesiaci. Podkožné hematómy sa individuálne vstrebú do 2-3 týždňov. Opuchy sa stratia postupne do 2-3 mesiacov.

Čo treba urobiť pred zákrokom?

Deň pred operáciou (liposukciou) sa odporúča nenatierať telo žiadnym mastným krémom, vhodné je mesiac pred zákrokom vysadiť hormonálnu antikoncepciu. Príslušné oblasti tela je vhodné odchlpiť tesne pred výkonom.

Žiadny zákrok nie je bez rizika, žiadny lekár Vám nemôže zaručiť dokonalý úspech operačného výkonu aj napriek tomu, že sa vykonáva podľa posledných poznatkov medicíny a pri zachovaní predpísaných postupov. Každý organizmus reaguje individuálne na podanie liekov, anestetík a aj samotný chirurgický zásah. Ak jeden lekár vykoná ten istý zákrok u dvoch pacientov s čo najväčšou precíznosťou a zodpovednosťou, nemusí to u oboch pacientov priniesť ten istý výsledok. Nechajte sa vždy pri úvodnej konzultácii poučiťo možných rizikách, predoperačných a pooperačných komplikáciách. Zodpovedný odborník Vás na ne upozorní sám.

Napnutie kože tváre

 

Prirodzená strata elasticity kože a oslabenie väzivovo svalovej vrstvy uloženej pod ňou vedie pod vplyvom gravitácie a veku k ochabnutiu a previsu kože so vznikom vrások najmä v spánkovej oblasti, po stranách líc a na krku.

U ktorých pacientov je zákrok efektný?

Výkon sa indikuje keď sú prítomné typické známky starnúcej tváre. Táto zmena je prísne individuálna a zvyčajne sa začína prejavovať po 45 roku života. Zákrok je veľmi efektný, vykonávame ho s rešpektom k prirodzenému vzhľadu .Dobre urobený facelift je vtedy, ak po ňom vyzeráte, akoby ste sa vrátili oddýchnutá z dlhej dovolenky. Nestresujeme kožu zbytočným a neprirodzeným efektom napnutia.

Zákrok sa zvyčajne vykonáva v lokálnom znecitlivení, menej často v celkovej anestéze, trvá približne 2-3 hodiny. Rezy sú lokalizované v spánkovej oblasti odkiaľ vedú pred ušnicou okolo ušného lalôčika smerom za ušnicu, do vlasatej časti hlavy. Spravidla je bezbolestný a rekonvalescencia je 4dni.

Odstránenie materských znamienok

 

Znamienko, alebo pigmentový névus je nahromadenie pigmentových buniek – melanocytov. V závislosti od množstva melanocytov a hĺbky, do ktorej zasahujú sa môžu javiť ako tmavé, ale takisto môžu mať farbu podobnú pokožke. U všetkých podozrivých lézií pristupujeme  k ich preventívnemu odstráneniu.

Odporúčame znamienka na chodidlách, dlaniach a v oblastiach opakovaného dráždenia prádlom, radšej odstrániť.

Kožné nálezy sa odstraňujú chirurgicky, v lokálnej anestézii, ambulantnou formou. Zákrok nie je bolestivý a pacienta neobmedzuje v bežnom živote. Definitívne histologické vyšetrenie vylúči alebo potvrdí nádorové zmeny a určí či bolo znamienko vybraté kompletne. Stehy sa podľa lokalizácie na tele odstraňujú na 5 až 14 deň pričom vyzrievanie rany môže prebiehať až 12 mesiacov. Na minimalizáciu jaziev sa rez vedie v líniách štiepiteľnosti kože čo sú zvyčajne prirodzené vrásky a záhyby na koži.

Na záver iba jedno konštatovanie. Tak ako v prípade iných nádorov, aj tu je dôležitá prevencia, včasná diagnostika podozrivých kožných nálezov a ich chirurgické odstránenie. Najmä pokiaľ ide o kožu, ktorá je ľudskému oku tak ľahko dostupná.

Operácie očných mihalníc

 

Zákroky na horných a dolných mihalniciach sú podmienené stratou tonusu a relaxáciou kože obzvlášť horných mihalníc, ktorá tak podmieňuje prevísanie kože cez okraj mihalnice s následným zúžením zorného poľa.

Pre ktorých pacientov je zákrok určený?

Zákrok je indikovaný u pacientov s prebytočným kožným tkanivom, s nadmerne vyvinutým orbikulárnym svalom alebo v prípade prítomnosti nadmerných tukových vačkov. U mnohých pacientov sa vyskytuje kombinácia týchto príčin. Častý je subjektívny pocit ťažkých unavených viečok a typické opuchy, tzv. vačky pod očami.

U starších pacientov treba brať do úvahy častý súbežný pokles obočia, ktorý je vhodné ako prvý riešiť a až potom sa zamerať na korekciu mihalníc.

Absolútnym hitom medzi zákrokmi estetickej chirurgie je už niekoľko rokov korekcia očných viečok.

Ako u žien tak aj u mužov tvorí značnú časť všetkých chirurgických zákrokov. Dobre urobená operácia veľmi priaznivo ovplyvní výraz očí, ktoré budú opäť žiarivé a svieže. Operácia spodných viečok, význame omladzuje tvár odstránením vačkov pod očami a korekciou prebytočnej kože.

Operácie nie je bolestivá, po operácii často nie sú potrebné žiadne analgetiká, viečka je dobré chladiť. V prvých dňoch po operácii je potrebné znížiť fyzickú záťaž na minimum. Všetky potrebné informácie vám poskytneme priamo pri konzultacii. Čo sa týka tohto zákroku, tak, ako pri Faceliftingu, máme niekoľko desaťročí praxe a naši pacienti sú absolútne spokojní. Tento druh plastickej operácie vykonávame bravúrne s vynikajúcim efektom.

Plastika brušnej steny (abdominoplastika)

 

Abdominoplastika je operačná metóda za účelom odstránenia nadbytočnej prevísajúcej kože v oblasti podbruška, zvyčajne spojená so spevnením väziva prednej steny brušnej. Ideálnymi pacientkami pre tento zákrok sú ženy po opakovaných tehotenstvách.

Operácia sa vykonáva v celkovej anestézie, zvyčajne pod antibiotickou clonou. Rez sa vedie nízko v podbrušku a je schovaný v spodnej bielizni. Pri operácii sú do rany aplikované drény, brucho je stiahnuté elastickou bandážou.

Po zákroku

Drény sa podľa množstva odsávanej krvi odstraňujú zvyčajne na 3-5 pooperačný deň. Pacientke sa vymení bandáž za elastickú bielizeň alebo brušný pás a odchádza do domáceho liečenia.  Stehy sa odstraňujú na 12-14 pooperačný deň. Elastické prádlo sa nosí minimálne 4 týždne, bežná fyzická aktivita sa odporúča po 10 dňoch, plná fyzická aktivita po 2 mesiacoch.

Čo treba urobiť pred zákrokom?

Deň pred operáciou je vhodná ľahká strava, oblasť brucha netreba natierať žiadnym mastným krémom. Ostatné odporučenia sú obdobné ako pri iných zákrokoch realizovaných v celkových anestézach. Tesne pred výkonom je vhodné odstrániť ochlpenie. Všetky informácie pacientky dostanú pri konzultácii s operatérom.

Čo je syndróm karpálneho tunela?

 

Karpálny tunel je tvorený šľachami zápästných  kostičiek  a stredným  nervom. Tento nerv zabezpečuje nielen citlivosť ale i jemnú motoriku prstov.

Syndróm karpálneho tunela je založený na chronickom tlakovom zaťažení tohto nervu. Karpálny tunela je prekážkou pre nerv,a teda spôsobuje opuchy.  Tieto príznaky môžu nastať, napríklad počas tehotenstva, alebo s určitými metabolickými poruchami, ako je dna.

Nedostatok priestoru v karpálnom  tunely je spôsobený  v niektorých prípadoch z dôvodov poranenia  zápästia. Teda zúženie spôsobené po zlomeninách, alebo po zranení v oblasti zápästia. Tiež reumatické ochorenia, ako je reumatoidná artritída môže spôsobiť tlak na nervy. Vzácny príčinou kompresie nervov sú nádory v oblasti zápästia. Rovnako tak, vrodená obštrukcie karpálneho tunela posilnená  tlakom.

Ženy majú  trikrát vyššiu pravdepodobnosť ako muži, že u nich bude diagnostikovaný syndrómu karpálneho tunela.  Obéznych ľudí tiež trápi táto choroba  častejšie ako ľudí s normálnou hmotnosťou. Väčšina pacientov je vo veku  medzi 40 a 70 rokov, ale týka sa to aj teenagerov. U týchto pacientov sa to týka často oboch rúk.

Aké riešenie Vám ponúkame?

V prípadoch, že sa bolesť naďalej zvyšuje, alebo sa opakuje v krátkych intervaloch, mali by ste uvažovať o operácii. Operáciou sa zaťaženie nervu karpálneho tunela môže významne znížiť  a môže byť zabránené trvalému poškodeniu nervov.

Operácia trvá približne 30 min. v anestéze,  alebo pri lokálnom umŕtvení. Všeobecne platí, že pacienti sú  bez bolesti bezprostredne po operácii. Fyzioterapeutické  cvičenia môže pomôcť rýchlemu  znormalizovaniu funkcie ruky

Zdvihnutie čela a obočia

 

Veľmi efektný zákrok indikovaný pri ovisnutej koži čela spojenej s prehĺbením horizontálnych vrások a následným poklesom obočia.

 Pri izolovanom zdvihnutí obočia je možné použiť lokálne znecitlivenie. Operácia nie je bolestivá, doba zákroku je cca 1hodina. Efekt je viditeľný ihneď, jazvy sú skryté vo vlasatej časti hlavy. Po zákroku je vhodné pár hodín zotrvať v sede, znížiť fyzickú aktivitu na niekoľko dní. Operáciu je vhodné o pár mesiacov doplniť operáciou horných viečok, v tejto kombinácii je omladenie neuveriteľne efektné.

Čo treba urobiť pred zákrokom?

Večer pred výkonom je potrebné umyť si hlavu pričom na upravenie vlasov nepoužiť žiadne tužidlá a lak na vlasy, pri večernom ošetrení pleti zvoliť hydratačný, nie mastný krém. V deň zákroku je vhodné prísť nenalíčený. Potrebné informácie vám poskytneme pri konzultácii, ktorá je potrebná pri všetkých zákrokoch na našej klinike.